Spoed

Tijdens praktijkuren zijn wij bereikbaar voor spoedgevallen. Gebitstrauma na een val wordt altijd dezelfde dag gezien, ook bij trauma in het melkgebit. Pijnklachten die voor 10 uur gemeld worden, behandelen wij in principe dezelfde dag. Als u na 10 uur belt, dan kan het zijn dat u de volgende dag wordt ingepland. 

BUITEN PRAKTIJKUREN WORDT DE SPOEDGEVALLENDIENST UITGEVOERD DOOR DE TANDARTSENPOST EINDHOVEN. DE SPOEDPOST IS BEREIKBAAR VIA 040 – 311 19 15. ZIE WWW.TANDARTSENPOSTEINDHOVEN.NL VOOR MEER INFORMATIE. 

Wat is spoed?
– Gebitstrauma waarbij tanden zijn verplaatst of afgebroken
– Nabloeding na een extractie 
– Hevige pijn
– Mogelijke levensbedreigende ontsteking 

Wat is bijvoorbeeld spoed-gerelateerd? (behandelingen die niet direct behandeld hoeven worden, maar die niet lang kunnen wachten)
– pijn 
– uitgevallen of afgebroken vullingen (ook afgebroken tanden/kiezen)
– pijn door prothese
– ernstige tandvleesontstekingen
– botontstekingen
– scherpe randen die beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben
– nazorg na chirurgie (normaal bij tandarts die chirurgie heeft uitgevoerd)
– blaar die niet geneest