Facturatie

Facturatie

Wij werken samen met een kleinschalig en daardoor zeer gemotiveerd bedrijf genaamd Intelly. Zij verzorgen al jaren de softwarematige kant van factoring in de zorg. Het systeem is vrij complex, het kan zijn dat soms iets niet vlekkeloos verloopt. Wij proberen dan samen met Intelly zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U zal niet in contact komen met een factoringsmaatschappij als Famed of Infomedics, alles loopt direct via deze praktijk, helder en overzichtelijk. 

Wijze van factureren: 
Uw nota wordt eerst naar uw zorgverzekeraar gestuurd, voor het deel dat niet vergoed wordt ontvangt u een restnota per mail. Dit kan 1 tot 2 weken duren. 

1. u krijgt een restnota (mail);

2. na 21 dagen een herinnering (mail);

3. na 14 dagen een nieuw betalingsverzoek (briefpost);

4. na 14 dagen een laatste betalingsverzoek (briefpost en mail);

5. eventuele verzending naar incasso (u wordt eerst gebeld, daarna geinformeerd per briefpost en/of mail)

Onze communicatie verloopt zoals u leest veelal per mail. Enerzijds kunnen we hiermee sneller communiceren dan per post, eventuele fouten worden hierdoor ook eerder ontdekt en gecorrigeerd. Anderzijds doen wij op alle vlakken ons best om zo papiervrij mogelijk te werken. De regeldrift in de zorg loopt de spuigaten uit, maar we zijn nu eenmaal verplicht om vele dingen goed te documenteren. Hierom hebben we op administratief vlak veel geinvesteerd in digitale technieken, zodat we zoveel mogelijk boompjes kunnen laten groeien en het milieu hierdoor ontlasten.