Update hervatten van reguliere zorg

Zoals u wellicht weet is in de persconferentie van 21 april jl. gemeld dat tandarts en mondhygiënisten weer mogen werken. Of nog beter, dat we nooit gesloten zijn geweest. Het klopt dat we spoedgevallen hebben opgevangen, maar gezien de onbekende aard van het virus en de sociale verplichting om de mensen zoveel mogelijk binnen te houden is de normale zorg gestaakt. Tandartsen werken extreem schoon en kunnen gewoon zorg blijven leveren! Dit gaan we vanaf nu dus ook weer doen, wel met een paar aanpassingen. Lees onderstaande tekst goed door als u een afspraak wilt maken, we doen ons best alles weer zo snel mogelijk draaiende te krijgen. 

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. Heeft u een afspraak? De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Uw afspraak wordt mogelijk verplaatst, gezien we onze agendaplanning wel enigszins moeten gaan aanpassen. We nemen hiervoor op tijd contact met u op. Het beleid dat we nu volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?


Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk. Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.